Författare: Rören/Johannessen

 • Väsensryggen (2023)

  Väsensryggen (2023)

  En jättelik, fjällbeklädd rygg välver sig upp från Fyrisåns grumliga vatten upp mot gångvägen. Kanske för den tankarna till jätteödlor, medeltida fabeldjur eller utdöda trilobiter. Det kan verka som om ryggen endast är en liten bit av en enorm kropp och att resten vilar under marken. Konstverket är sammansatt av cirka 280 fjäll. Mönstret på…

 • Målarmusslans Vänner (2023)

  Målarmusslans Vänner (2023)

  I Målarmusslans vänner samarbetar Rören/Johannessen under ett års tid med 7 flickor som kallar sig för Rädda jorden klubben (RJK) genom Art Lab Gnesta. Tillsammans samlades vi  för att på olika sätt hantera den ilska och maktlöshet flickorna känner inför vuxenvärldens oförmåga att agera adekvat på den rådande miljö och klimatsituationen.  Duon, Art Lab Gnesta…

 • Hagavågen (2019)

  Hagavågen (2019)

  Hagavågen utforskar genom en skulptural installation och en visa yttrandefrihetens möjligheter, svårigheter och begränsningar och det offentliga rummets potential som det demokratiska samtalets vardagsrum. Invigningen av verket skedde våren 2019.

 • Granbarkborren (2020)

  Granbarkborren (2020)

  Rören/Johannessen leder konstnärliga processer på Art Lab Gnesta, bl.a inom projektet Squid squad som riktar sig till unga människor med klimatengagemang. Squid Squad var på en serie vandringar i skogarna kring Gnesta tillsammans med rören/Johannessen och landskapsvetaren och biologen Adam Adobati för att lära känna granbarkborren närmare. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada…

 • Bältdjuret i Kjula (2017)

  Bältdjuret i Kjula (2017)

  Den offentliga utsmyckningen Bältdjuret i Kjula invigdes i Eskilstuna 2017. Rören/Johannessen arbetade på uppdrag av Eskilstuna kommun och genomförde en serie workshops och dialoger med skolbarn, boende och tjänstemän i stadsdelen Kjula. Tillsammans gjordes en kartläggning av händelser och fenomen som präglar ortens historia och identitet.  Barnen i Kjula berättade historier om ett Bältdjur som…

 • The kelp medal of honour (2019)

  The kelp medal of honour (2019)

  Under andra världskriget räddade sig Signe Johannessens släkting genom att gömma sig under sjögräs i vattenbrynet. Där låg han medan byn Mehamn, längst norr i Norge brann. Projektet bestod av en workshop där en hedersmedalj till tången gjordes i tenn. Slutligen marscherandes det genom byn med medaljen och en tångbanderoll.  En egenkomponerad sång, Høysang til tang…

 • Saqbatomaten (2017- pågående)

  Saqbatomaten (2017- pågående)

  Saqbatomaten är ett projekt som tar sin utgångspunkt i konstnärernas möte med odlingsintresserade personer som tvingats fly från sitt naturliga habitat och klimat till Sörmland under flyktingvågen 2015. Genom odling, workshop och framtagandet av en ny tomatsort diskuteras tillhörighet, klimatförskjutning och anpassningsförmåga. Syriska tomatfrön som plockades i en trädgård i Syrien  togs med under flykten…

 • Balansorganet (2021)

  Balansorganet (2021)

  Balansorganet är ett nytt offentligt konstverk på Skärlagsskolan i Trosa som består av 39 delar av ekträ infärgade med linoljelasyr i olika turkosa nyanser. 9 meter långt och 4 meter brett sträcker det sig drygt en halvmeter över marken, i samma form som balansorganet vi alla har i örat. Konstverket har tagits fram efter en…

 • Säffle emoticon circuit (2021)

  Säffle emoticon circuit (2021)

  Säffle emoticon circuit är ett monument över de brokiga aktiviteter och icke-verbala språk som präglar Tegnérområdet.  Verkets fysiska gränser består av en stor cirkelformad yta belägen mitt på Tegnérplatsen med en diameter på 14 meter. Verkets innehåll präglas helt och hållet av en deltagarprocess med platsens användare. Den gemensamma processen leder fram till ett platsspecifikt…

 • Den tredje Sanningen (2020)

  Den tredje Sanningen (2020)

  Den tredje sanningen uppenbarar sig endast under den rådande globala pandemin, sommar och höst 2020. Den upptäcks när man gått genom portalen och ut i Naturreservatet Sveafallen med den för projektet nya kartan i sin.  Den tredje sanningen är ett konstverk som innebär ett äventyr och ett nytt sätt att utforska och uppleva Svefallen på.…

 • Swamp storytelling: Träskkoreografi 1 och 2 (2018)

  Swamp storytelling: Träskkoreografi 1 och 2 (2018)

  I Träskkoreografi 1 och 2 kan ses här via länk.  Konstnärerna har genom Art Lab Gnestas Swamp storytelling projekt och tillsammans med alla åttondeklassare i Gnesta och nyanlända ungdomar i Karlstad besökt, upplevt, diskuterat och undersökt detta dolda offentliga rum, träsket. I samarbete med andra konstnärer och inbjudna biologer och beslutsfattare genomfördes fältstudier i performance,…

 • Swamp storytelling: Swamp Circle 1 och 2 (2016)

  Swamp storytelling: Swamp Circle 1 och 2 (2016)

  Rören/Johannessen har länge intresserat sig för träsket som faktisk, politisk, filosofisk och mytologisk plats genom projektet Swamp storytelling. Det har resulterat i att de drivit flera olika delprojekt i våtmarker både i och utanför Sverige. Några av projekten har resulterat i offentliga tillfälliga utsmyckningar och interventioner, exempelvis Swamp circle 1 som syns här ovan och…