Bältdjuret i Kjula (2017)


Den offentliga utsmyckningen Bältdjuret i Kjula invigdes i Eskilstuna 2017. Rören/Johannessen arbetade på uppdrag av Eskilstuna kommun och genomförde en serie workshops och dialoger med skolbarn, boende och tjänstemän i stadsdelen Kjula. Tillsammans gjordes en kartläggning av händelser och fenomen som präglar ortens historia och identitet. 

Barnen i Kjula berättade historier om ett Bältdjur som levde i skogarna runt flygfältet. Bältdjuret visade sig vara en bortglömt flyghangar, en kvarleva från ett havererat forskningsprojekt på 80-90 talet. Konstnärernas efterforskningar visade att hangaren hotades av rivning men var viktig i barnens förståelse av sin hemort.

Konstverket Bältdjuret i Kjula innebar att hangaren räddades från rivning, flyttades till en mer central plats och gavs status som offentlig konst. Den militärgrå hangaren utsmyckades med en palett tagen ur barnens framtidsvisioner för Kjula. 

Platsens historia och framtid vävdes ihop i verket, där invånarna själva fick styra kompassnålen för att nedteckna en alternativ historieberättelse och en omformulerad version av vad som är viktigt för Kjula. 

Kjulaborna själva gavs tolkningsföreträde och definitionsmakt.

För mer information om projektet och för att ta del av filmen om arbetsprocessen se: www.eskilstuna.se/baltdjuret