Granbarkborren (2020)


Rören/Johannessen leder konstnärliga processer på Art Lab Gnesta, bl.a inom projektet Squid squad som riktar sig till unga människor med klimatengagemang. Squid Squad var på en serie vandringar i skogarna kring Gnesta tillsammans med rören/Johannessen och landskapsvetaren och biologen Adam Adobati för att lära känna granbarkborren närmare. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada i granskogarna. Modernt skogsbruk med endast granskog, istället för blandskog, har tillsammans med ett varmare och torrare klimat lett till stora angrepp. Vad kan vi lära oss om de globala skiften vi står mitt i, genom att närma oss en liten borre både konstnärligt och biologiskt? Granbarkborrens strategier och mönster och granens kåda och bärnsten blev ledande i ett omfattande konstnärligt arbete. Resultatet blev en handgjord tapet på återvunnet papper.  Verket kan uppföras vart som helst och i vilken storleksskala som helst.