Balansorganet (2021)


Balansorganet är ett nytt offentligt konstverk på Skärlagsskolan i Trosa som består av 39 delar av ekträ infärgade med linoljelasyr i olika turkosa nyanser. 9 meter långt och 4 meter brett sträcker det sig drygt en halvmeter över marken, i samma form som balansorganet vi alla har i örat. Konstverket har tagits fram efter en workshop med elever på skolan då de balanserade på omkullkastade träd i en intilliggande skogsdunge. Det triggade ett samtal om förhållandet mellan skolgården och den omkringliggande naturen, och om obalansen mellan människa och natur. I en tid kantad av globala skiften och klimatkriser, är det en svår balansgång vi måste gå för att återupprätta ett jämviktstillstånd i vårt ekosystem. Till konstverket hör en uppsättning specialframställda slacklines (balanslinor) som kopplas till trädstammar runt skulpturen och som skolan kan använda i sin undervisning. Konstverket aktiveras genom att professionella balansexperter och lindansare möter alla skolans barn och introducerar dem till balansorganet – både det vi har i örat och det nya konstverket.

Film om verket: Balansorganet – offentligt konstverk på Skärlagsskolan i Trosa