Säffle emoticon circuit (2021)


Säffle emoticon circuit är ett monument över de brokiga aktiviteter och icke-verbala språk som präglar Tegnérområdet. 

Verkets fysiska gränser består av en stor cirkelformad yta belägen mitt på Tegnérplatsen med en diameter på 14 meter. Verkets innehåll präglas helt och hållet av en deltagarprocess med platsens användare. Den gemensamma processen leder fram till ett platsspecifikt mönster som breder ut sig på den cirkulära formen.

 Film om projektet:

Säffle emoticon circuit