Den tredje Sanningen (2020)


Den tredje sanningen uppenbarar sig endast under den rådande globala pandemin, sommar och höst 2020. Den upptäcks när man gått genom portalen och ut i Naturreservatet Sveafallen med den för projektet nya kartan i sin. 

Den tredje sanningen är ett konstverk som innebär ett äventyr och ett nytt sätt att utforska och uppleva Svefallen på. Barnen har med sin kunskap och sitt tecknande pekat ut andra typer av positioner och platser som visar oss helt nya saker.

Sveafallen har historiskt präglats av två olika sanningar.  Man trodde länge att området en gång varit ett gigantiskt vattenfall, större än Niagarafallen som sedan torkat ut. Sedan upptäcktes att så inte varit fallet. Platsen har istället uppstått genom Istider och landhöjning. Nu, genom barnens arbete i samarbete med Rören/Johannessen har en tredje sanning växt fram.