Målarmusslans Vänner (2023)

Målarmusslan

I Målarmusslans vänner samarbetar Rören/Johannessen under ett års tid med 7 flickor som kallar sig för Rädda jorden klubben (RJK) genom Art Lab Gnesta. Tillsammans samlades vi  för att på olika sätt hantera den ilska och maktlöshet flickorna känner inför vuxenvärldens oförmåga att agera adekvat på den rådande miljö och klimatsituationen. 

Duon, Art Lab Gnesta och RJK förenas i ett gemensamt intresse för lokala vattenfrågor omkring Gnesta med sina förorenade och övergödda sjöar genom en experimentell fördjupning i indikatorarten Målarmussla.

Målarmusslan

Randiga abborre, spräcklig mört, väldig fläckig gädda – kom låt mitt liv få vaggas fram i era purpurgälar. Och mjuk gyttja, len dy, kom ni med. I er vill jag växa och bygga mitt grönskande skal.

Kom porlande bäckar, åska och smattrande regn. Genom sött vatten vill jag spegla mig i fiskgjusens kloka blick och föras mot utterns varma päls. 

Sänk ned en människohand för att plocka upp min postuma kropp. Låt dig hänföras av mitt av sekel märkta exoskelett. I mina årsringar vilar verkligheten. Tyd sanningen genom en vaken dröm. Föreställ dig att du och jag är en och samma släkt, en stor familj. I drömmen kommer tidevarvet för Målarmusslans vänner att födas.

Slickat mönster längs bottnen i min offersjö har jag gjort sedan kambrium. Låt oss nu tillsammans teckna nya tidsåldrar.