Väsensryggen (2023)

Väsen

En jättelik, fjällbeklädd rygg välver sig upp från Fyrisåns grumliga vatten upp mot gångvägen. Kanske för den tankarna till jätteödlor, medeltida fabeldjur eller utdöda trilobiter. Det kan verka som om ryggen endast är en liten bit av en enorm kropp och att resten vilar under marken. Konstverket är sammansatt av cirka 280 fjäll.

Mönstret på de skulpturala fjällen utgår från det biologiska livets historia på jorden och de fem massutdöendena. Vi backar 540 miljoner år och går fram till idag där överlevande djur och växtarter, eller så kallade ”historiska vittnen”, får ta plats. Dessa djur och växter har överlevt mellan ett och fem massutdöenden och finns fortfarande kvar i samexistens med oss människor på jorden. I mönstret ser vi bland annat paradoxmaskar, gråsuggor, fåglar, fiskar, hajar, grodor, träd, ormbunkar och björndjur.

Väsensryggen firar jordens biologisk mångfald. Vi befinner oss i en kritisk tid präglad av snabba ekologiska förändringar, inte minst när det gäller artdöden. Det är också en tid när vi fortfarande har chansen att minska de problem som orsakats av människan. Det finns en utbrädd artblindhet bland oss människor. Vi ser inte, eller känner inte igen de arter vi samexisterar med. Väsensryggen manar till en omsorgsfull och nyfiken kontakt med alla de arter som vi samexisterar med på jorden, med en särskild kärleksfull blick på de arter som levt på vår planet så mycket längre än oss, vissa arter sedan innan det fanns liv på land.

I arbetet har konstnärerna samarbetat med Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Väsen