Swamp storytelling: Swamp Circle 1 och 2 (2016)


Rören/Johannessen har länge intresserat sig för träsket som faktisk, politisk, filosofisk och mytologisk plats genom projektet Swamp storytelling. Det har resulterat i att de drivit flera olika delprojekt i våtmarker både i och utanför Sverige. Några av projekten har resulterat i offentliga tillfälliga utsmyckningar och interventioner, exempelvis Swamp circle 1 som syns här ovan och interventionen Swamp circle 2 som syns här under. Även se två konstpedagogiska produktionerna 

Insamlat material undersöktes och modifierades i den för projektet  framtagna appen, Laboscope tillsammans med ungdomarna. Detta gemensamma arbetet lade grunden för det offentliga konstverket Swamp circle 1 på Frejaskolans skolgård i Gnesta (se bilden ovan) och  performance aktionen vid Marksjön Swamp circle 2 , där Träskcirkeln sänks ner.

Laboscope för iPhone · Laboscope för Android