Om Rören/Johannessen


I offentliga rummet arbetar konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören tillsammans som Rören/Johannessen. Gemensamma processer, pedagogiska undersökningar och tvärvetenskapliga samarbeten genomsyrar hela Rören/Johannessens praktik. Arbetet drivs genom fältstudier, exkursioner och gemensamma undersökningar tillsammans med spetskompetenser och ofta i samarbete med allmänheten.

Vi verkar alla i ett föränderlig tid på en jord som präglas av globala skiften, klimatkollaps och politisk polarisering. Nya tankesätt, innovativa allianser, interdisciplinära praktiker och gemenskap har aldrig varit viktigare! Samhällets och jordens föränderlighet och människans position i denna löper som en allt mer närvarande röd tråd genom Rören/Johannessens praktik.

Duon förändrar miljöer genom att undersöka den aktuella platsen och behoven hos dem som vistas där, i täta samarbeten med utvalda kompetenser och grupper. Kollektiva, kontextspecifika processer tillåts forma slutresultaten. Kollektivitet, generositet och gemenskap kan i dagens rådande samhällsklimat ses som ett mjukt motstånd, något som duon ofta aktiverar i sina verk. 

Rören/Johannessens arbeten  belyser maktstrukturer i samhället och  förflyttar ofta definitionsmakt genom lekfullhet, gemenskap och dialog 
För tio år sedan startade Rören Johannessen Art Lab Gnesta, en plats för experimentiella kopplingar mellan konst och samhälle. Art Lab Gnesta är en kollektiv praktik och en organisation som präglas av deltagardrivna processer och gemensamma undersökningar.

Rören/Johannessens produktioner utförs genom Bestiarium Produktion AB