Om Rören/Johannessen


I arbetet med gestaltningsuppdrag i offentliga rum formar Signe Johannessen och Erik Rören duon Rören/Johannessen. 

Duons arbete omförhandlar vår mänskliga existens på en jord präglad av globala skiften och artsdöd, klimatkollaps och politisk polarisering.

Genom att lekfullt vända och vrida på tolkningsföreträdena som har fört oss hit, synliggörs och utmanas maktordningen.

Rören/Johannessen påkallar spekulationens och lekens magiska kraft i sitt arbete, som motstånd och antidot mot den apati och hopplöshet som breder ut sig över generationer. 

Genom storskaliga konstnärliga experiment och kollektiva processer allierar sig Rören/Johannessens verk  med alternativa ordningar och framtider.

Samhällets och jordens föränderlighet löper som en röd tråd genom arbetet och anropar en större samhörighet i vårt hisnande ekosystem.

Deltagande processer, pedagogiska undersökningar och tvärvetenskapliga samarbeten genomsyrar praktiken och arbetet drivs ofta i dialog med både inbjudna spetskompetenser och allmänheten.

Platsen för en offentlig gestaltning och behoven hos de(t)  som vistas där formar kollektiva, kontextspecifika processer och verk.

Nya former för gemenskap och generositet, tillhörighet och släktskap utforskas i storskaliga verk som pockar på nyfikenheten. 

Rören/Johannessen startade och är med och driver  Art Lab Gnesta, en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Art Lab Gnesta är en kollektiv praktik och en organisation som präglas av deltagardrivna processer och gemensamma undersökningar.Rören/Johannessens produktioner utförs genom Bestiarium Produktion AB